Susanna Leibovici

Susanna Leibovici är konstnär och arbetar med koreografi, rörelse, dans, fotografi, musik och dokumentation.

Detta görs under, i och genom produktionsbolaget Susanna Leibovici Produktion, som har sitt säte på en ö i havet, i ständig relation till horisonten.

Susanna Leibovici är just nu en del av och/eller arbetar med Svinstian/ The Pigsty Group, Next to Mountains, Soloprojektet, det namnlösa Lyrical noise-bandet, Niki And The Dove och ÖS/Vinterproduktion.

Susanna Leibovici Förlag är en del av Susanna Leibovici Produktion. Boken M/S Atene – ett sekel under segel kan du läsa mer om och beställa här.

Susanna Leibovici driver ofta den konstnärliga processen eller är aktiv medskapare i andras processer. Susanna Leibovici gör också uppdragsbaserade arbeten åt andra om de är i linje med den värdegrund Susanna Leibovici arbetar utifrån.